Test Ayar ve Dengeleme - TAD

Test Ayar ve Dengeleme - TAD

HVAC sistemlerinin proje değerlerini sağlaması, taahhüt edilen sonuçların doğrulanması

İncele
HVAC Performans Testleri

HVAC Performans Testleri

HVAC sistemlerinde performans testleri yapılır, yapılan testler ve elde edilen veriler

İncele
HVAC Sorun Tespiti ve Çözümü

HVAC Sorun Tespiti ve Çözümü

HVAC sistemleri tarafından istenilen konfor ve performans koşullarını belirlenen şartlar içerisinde sağlamak ve daha konfrolu bir ortam sağlamak için tasarlanır.

İncele
HVAC Enerji Verimlilik Çalışması

HVAC Enerji Verimlilik Çalışması

HVAC sistemlerinin istenilen performans sonuçlarını minimum enerji tüketimi

İncele
Building Commissioning

Building Commissioning

Commissioning, bina sistemlerinin iş veren istekleri ve tasarım hedefleri doğrultusunda

İncele
HVAC Eğitim ve Danışmanlık

HVAC Eğitim ve Danışmanlık

Havalandırma sistemleri, su sistemleri, otomasyon kontrolü, kanal kaçak testi (Uygulamalı), test, ayar, dengeleme gibi konularda eğitim ve danışmanlık verilmektedir.

İncele
Retro Commissioning

Retro Commissioning

Retro commissioning bir binadaki sistemlerin iyileştirilmesini sağlamak, işletme performansını arttırmak, enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak işletme ve bakım prosedürlerini geliştirmek amaçlı bir süreçtir.

İncele
Temiz Oda Validasyonu

Temiz Oda Validasyonu

Temiz oda/cihaz gibi temiz oda kullanan mahallerin HVAC validasyonu

İncele
Hastane Hijyenik Alan Validasyonu

Hastane Hijyenik Alan Validasyonu

Ameliyathane, yoğun bakım ve izolasyon odaları gibi steril alanların standartlara uygun performans yeterlilikleri periyodik olarak doğrulanmalıdır.

İncele
Kanal Kaçak Sızdırmazlık Testi

Kanal Kaçak Sızdırmazlık Testi

Havalandırma sisteminde istenilen performans sonuçlarının elde edilmesi, konfor ve hijyenik koşulların sağlanması için havalandırma kanallarının kurulumu aşamasında bir çok faydası bulunan kanal kaçak sızdırmazlık testleri yapılmalı ve raporlanmalıdır.

İncele
Sıcaklık / Nem Haritalandırma (Mapping)

Sıcaklık / Nem Haritalandırma (Mapping)

İlaç, gıda gibi ürünlerin yer aldığı depo, soğuk oda gibi alanlarda en kötü noktaların, koşulların belirlenmesi ve performans yeterliliğinin doğrulanması için kapsamlı sıcaklık & nem ölçümleri (sıcaklık & nem haritalandırma) yapılmalıdır.

İncele
Biyogüvenlik Kabini (Mikrobiyolojik Kabin) Validasyonu

Biyogüvenlik Kabini (Mikrobiyolojik Kabin) Validasyonu

Biyogüvenlik kabini kullanıcıyı ve/veya ürünü, çevreyi kontaminasyona karşı koruyan cihazlardır. Biyogüvenlik kabinlerinin performans yeterlilikleri belirli periyotlarla standartlara uygun olarak doğrulanmalıdır.

İncele
Laf Kabini / Ünitesi (Laminar Hava Akışlı Temiz Oda / Cihaz) Validasyonu

Laf Kabini / Ünitesi (Laminar Hava Akışlı Temiz Oda / Cihaz) Validasyonu

LAF kabini ve ünitesi olarak isimlendirilen temiz odalara entegre veya cihaz olarak kullanılan laf ünitesi/kabinini performans testleri ISO 14644 – FDA – EU GMP standartlarına uygun olarak yapılmaktadır.

İncele