Makrotest, 2013 yılında kurulmuş 3.taraf bağımsız profesyonel sertifikalı hizmetler sağlayan; 30 yılı aşkın bilgi birikimine ve deneyime sahip, yeniliklere açık, kendini geliştiren insanların yer aldığı, temel bilim kuralları ve teknolojinin bir arada kullanıldığı, var olduğu topluma, dünyaya saygılı ve fayda sağlayan entelektüel bir organizasyondur.


Makrotest, konusunda uzman, deneyimli, bilgili, sorun tespiti yapan, çözüm üreten, yetenekli, kendini geliştiren, yeniliklere açık mühendis ve teknikerlerden oluşan bir ekibe sahiptir.


Makrotest, 3. taraf bağımsız bir firma olarak uluslararası standart ve prosedürlere dayalı, yetkili kurumlar tarafından belgelendirilmiş, sertifikalı, deneyimli personelleri, kalibrasyonlu test cihazları ve güncel metodolojiler ile güvenilir hizmetler sunmaktadır.


Makrotest, yurt içi ve yurt dışında çeşitli projelerde yer almış, yapılan her işte yeni deneyimler kazanmış, aldığı sorumlulukları başarı ile yerine getirmiştir ve hizmet verdiği firmalara fayda sağlamıştır.


Makrotest, sürdürülebilir bir gelecek için değerli kıldığı öz kaynaklarını kullanarak, bilimsel kurallara ve verilere dayalı, güvenilir, tekrarlanabilir, uluslararası standartlara ve prosedürlere uygun, çözüm ortağı anlayışı çerçevesinde verdiği kaliteli hizmeti sürdürmeyi hedeflemektedir.Şirket Beyanı

  

 • MAKROTEST A.Ş. adına gerçekleştirilen akredite muayene faaliyetleri; yine firmamızın muayene hizmetleri dışında olan ve detaylı tanımları K.E.K madde 9.2’ de yer alan test, ayar ve dengeleme hizmetlerinden tamamen bağımsız olarak gerçekleştirilecektir.
 • MAKROTEST A.Ş. tarafından test, ayar ve dengeleme hizmeti verilen temiz odalarda, temiz odalarla ilgili kontrollü ortamlarda ve havalandırma sistemlerinde (ameliyathaneler, yoğun bakımlar ve diğer hastane hijyenik alanları, üretim alanları, laboratuvar ve laminer akışlı alanlar vb.) Makrotest A.Ş. olarak muayene hizmeti verilmeyecektir.
 • MAKROTEST A.Ş. olarak; firmamız ortaklarından Işık YÜCESOY’ un sahip olduğu Polaris Mühendislik, İnş. Ve Dan. Ltd. Şti’ nin ticari faaliyet gerçekleştirdiği ve projelerini hazırladığı müşterilere, ticari riskleri önlemek için ve şirketin ticari faaliyetlerini durdurmasından dolayı bu beyanın imzalandığı tarihten itibaren 2 yıl süre ile muayene hizmeti verilmeyecektir.
 • MAKROTEST A.Ş. olarak; firmamız ortaklarından Işık YÜCESOY’ un eski Yönetim Kurulu üyesi olduğu ISH Teknik Isıtma Soğutma Havalandırma Yalıtım Malzemeleri Pazarlama San. Tic. A.Ş.' nin ticari faaliyet gerçekleştirdiği sistemlerde muayene hizmeti gerçekleştirilmeyecektir.
 • MAKROTEST A.Ş., muayene faaliyeti dışındaki faaliyetlerini gerçekleştirdiği sistemlerde muayene hizmeti vermeyecektir.
 • MAKROTEST A.Ş. tarafından gerçekleştirilen muayene hizmetleri taşerona verilmeyecektir.
 • Makrotest Doğrulama ve Validasyon Hizmetleri Anonim Şirketi olarak Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 3. Cadde No:12 34776 Ümraniye / İSTANBUL adresinde bulunan merkezimiz dışında, merkez dışı kilit faaliyetler yürüttüğümüz başka yer, şube veya lokasyonumuz yoktur.
 • MAKROTEST A.Ş. bünyesindeki tüm personeller yalnızca MAKROTEST A.Ş. adına ve MAKROTEST A.Ş. faaliyet alanındaki hizmetler için görevlendirilir.
 • MAKROTEST A.Ş., bünyesindeki tüm personeller için tam zamanlı çalışma politikasına sahiptir, yarı zamanlı çalışan istihdam edilmez.

Kalite Politikası

 

MAKROTEST A.Ş. muayene, test ve diğer hizmetlerimizi müşteri memnuniyeti odaklı olarak gerçekleştirmek, sektörde öncü ve saygın bir kuruluş olmak, kalite sisteminin etkinliğini geliştirmek, rekabet gücümüzü artırmak, rekabet üstünlüğü yaratmak üzere aşağıdaki kuralları benimsemekte ve uygulamaktadır:

 

 

 • Personeller, müşteriler, tedarikçiler, içinde yaşadığımız toplum, çevre ve teknolojik gelişmeleri dikkate alarak tesis etmiş olduğumuz kalite yönetimini çalışma tarzı olarak kabul etmek,
 • Mevzuatlara, muayene standartlarına, “TS EN ISO/ IEC 17020 Çeşitli Tipteki Muayene Kuruluşların Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler” standardına ve rehber dokümanlara uygun olarak; iş güvenliğini gözeterek, etkin, güvenilir, verimli, kaliteli ve zamanında hizmet vermek,
 • Muayene ve test sonuçlarını tarafsız ve bağımsız olarak değerlendirmek, elde edilen müşteri bilgilerini gizlilik esasına göre müşteri sırrı olarak muhafaza etmek,
 • Yıllık kalite hedefleri belirlemek, hedeflere uygun olarak faaliyetleri yürütmek,
 • Tecrübeli, nitelikli, profesyonel personellere ve doğru kaynaklarla sahip olarak, faaliyetleri ilgili standartlara uygun olarak gerçekleştirmek,
 • Personelin eğitim ihtiyacını belirlemek, eğitimlerde kalite politikasını ve yıllık kalite hedeflerini tüm personele aktararak, ilgili prosedürler hakkında bilgi vermek ve bu prosedürlere uygun şekilde faaliyet gerçekleştirmelerini sağlamak,
 • Faaliyetler esnasında ihtiyaç duyulabilecek her türlü ekipman ve donanımı seçmek, satın alma işlemini yapmak,
 • Test ve muayene sonuçlarının kalitesinin güvencesini sağlamak amacıyla, kullanılan ekipmanın kalibrasyon ve ara doğrulama işlemlerini yaptırmak ve yapmak,
 • Kalite yönetim sistemimizi, organizasyonumuzun her kademesinde etkin bir şekilde uygulayarak, sürekliliğini sağlamak, gözden geçirerek iyileştirmek ve geliştirmek,
 • Faaliyet zincirinde oluşan hatalar için düzeltici faaliyetler yapmanın yanı sıra; oluşabilecek hatalara karşı önleyici tedbirler almak,
 • Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi ve müşteri beklentilerinin değerlendirmesini geleceğe dönük iyileştirmeler için kaynak kabul etmek, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için, çağın gerektirdiği tüm yenilikleri takip ederek rekabet ve gelişim gücünü arttırmak, beklentilere en üst düzeyde cevap verebilmek,
 • Personel sağlığını, güvenliğini, güvence altına almak, bağlılığını ve memnuniyetini arttırmak, şeffaf yönetim ilkesi doğrultusunda bilgi ve sorumluluk paylaşımı ile takım ruhunu zinde tutmak

 

Genel Müdür

Işık YÜCESOY

Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Beyanı

Makrotest Doğrulama ve Validasyon Hizmetleri A.Ş. üst yönetimi olarak;

 

 • Müşterilerimiz arasında herhangi bir fark gözetmeksizin, tamamen ulusal ve/ veya uluslararası standartlar ve yasal çerçeveler içinde tarafsız ve bağımsız bir şekilde hizmet vereceğimizi,
 • Hizmet önceliği, hizmet bedeli vb. konularda ayrıcalıklı ve yanlı hareket etmeyeceğimi, objektif olacağımızı,
 • Testlere/ ölçümlere ait verilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt altına alınacağını, elde edilen veriler ışığında ve mühendislik meslek etiğine sadık kalarak raporlama yapacağımızı
 • Muayene hizmeti verilen müşteriden kaynaklanan ve muayenenin tarafsızlığını ve bağımsızlığını tehlikeye atabilecek her türlü tehdit ve durum ile karşılaşılması halinde MAKROTEST A.Ş. yönetimine bilgi vereceğimi ve muayeneyi yapmayacağımızı,
 • Müşteri kuruluşunda MAKROTEST A.Ş.’ yi en iyi şekilde temsil edecek davranışlarda bulunacağımı, faaliyetler esnasında ve sonrasında, müşteri kuruluşa ait olan her türlü bilginin gizliliğini koruyacağımı, bu bilgileri yasal zorunluluklar ve müşteri onayı dışında hiçbir şekilde 3. kişi veya kurumlarla paylaşmayacağımızı,
 • Yasal bir zorunlulukla ve/veya kamu yararı gözetilerek müşteri kuruluş ile ilgili bir bilginin 3. kişiler ile paylaşılması bir zorunluluk olduğunda; müşteri kuruluştan yazılı onay talep edeceğimizi,
 • Faaliyet zincirinde görev alan personeller üzerinde kişisel ve ticari çıkarlarımıza yönelik, maddi ve manevi bir baskı oluşturmayacağımı, faaliyetlerin ulusal/ uluslararası kabul görmüş standart prosedürler ve metotlar çerçevesinde gerçekleştirmesini destekleyeceğimi, objektif test sonuçlarına/ raporlara hiçbir koşulda müdahale etmeyeceğimizi,
 • Test edilecek olan sistemlerin/ malzemelerin tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, kullanıcısı, montajcısı, sahibi, bakım-onarımcısı ve/ veya yetkili temsilcisi olmayacağımızı,
 • A tipi muayene Kuruluşu olma yönüyle gereklilikleri bilmekle beraber, A tipi muayene kuruluşu olmaya risk oluşturabilecek bir durumla karşılaştığımda muayeneyi gerçekleştirmeyeceğimi, Makrotest Üst Yönetimi' ne geri bildirim yapacağımızı,

 

taahhüt ve beyan ederiz.

Ekibimiz

Işık YÜCESOY

Işık YÜCESOY

Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkanı
Burak ÖZKAN

Burak ÖZKAN

Teknik Müdür
Fatih KALAYOĞLU

Fatih KALAYOĞLU

Test ve Commissioning Yöneticisi
Anıl REY

Anıl REY

Proje Sorumlusu
Semih AKDAĞ

Semih AKDAĞ

Proje Sorumlusu
Kayahan USTAOĞLU

Kayahan USTAOĞLU

Muayene Hizmetleri Teknik Sorumlusu
Ramazan ADA

Ramazan ADA

Ekip Lideri
Dilay SUBAŞI

Dilay SUBAŞI

Kalite Yönetim Temsilcisi
×

Bizimle İletişime Geçin

Adınız, Soyadınız *

Telefon Numaranız

E-Posta Adresiniz *

Mesajınız
* Doldurulması zorunlu alanlar
WhatsApp