Test & Commissioning

HVAC Sistemleri Test & Commissioning

Test & Commissioning, bir HVAC sistemin statik olarak tamamlanma aşamasından tasarım gereksinimlerine uygun olarak çalışmasına kadar yürütülen çalışmadır. Test & Commissioning çalışmaları sistemin çalışmaya hazır olması için gerekli kontrolleri ve test, ayar, dengeleme çalışmalarını içerir. Test, ayar ve dengeleme çalışmalarının tamamlanması ile Test & Commissioning çalışmaları tamamlanmış olur.


Hizmet kapsamı;

 • Test yapım yöntemlerinin hazırlanması

Çalışma yapılacak sistemler incelenir ve sistem özelliklerine uygun test yapım yöntemleri hazırlanır.

 • Test formlarının ve kontrol listelerinin hazırlanması

Çalışma yapılacak sistemler incelenir ve sistem özelliklerine uygun test ve kontrol formları hazırlanır.

 • Ön kontrollerin yapılması (pre-commissioning)

Sistem devreye alınmadan önce hazırlanan kontrol formlarına uygun olarak statik kontroller gerçekleştirilir.

 • Sistem ilk çalıştırma öncesi kontrollerin yapılması (setting to work)

Sistemin devreye alma ile birlikte çalıştırılmaya hazır olduğunu doğrulamak için ilgili formlara uygun olarak kontroller gerçekleştirilir.

 • Test, ayar ve dengeleme (TAD)

Devreye alma çalışmaları eksiksiz olarak tamamlandıktan sonra sisteme özel hazırlanan test yapım yöntemine uygun olarak test, ayar ve dengeleme çalışmaları gerçekleştirilir.

 • TAD raporunun hazırlanması

TAD çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme, elde edilen test sonuçları, sistemlerle ilgili notlar, çalışma set değerleri, hazırlanan test ve kontrol formları, kullanılan test cihazlarına ait kalibrasyon sertifikaları ve ilgili ekler hazırlanan TAD raporu ile sunulur.

 

Test & Commissioning hizmetinin faydaları;

 • Ekipman ve sistem dokümantasyonu sayesinde mekanik yükleniciye geri dönüşlerin azalması
 • Ekipman ve sistem performans raporları sayesinde işletme ve meydana gelebilecek problemler için bilgi sağlanması
 • BMS sistemi için gerekli set değerlerinin tespite dilmesi, sistemin tasarlandığı gibi ve sürdürülebilir olarak çalışmasının sağlanması
 • Sistemlerin verimli ve konfor koşullarını sağlar bir şekilde tasarıma uygun çalışmasının sağlanması
 • Sistemlerin optimum koşullarda çalışmasının sağlanması ile enerjinin verimli kullanımı, enerji maliyetlerinin azalması, ekipman kullanım ömrünün uzaması, bakım maliyetlerinin azalması kazanımlarının elde edilmesi
 • İç hava kalitesinin ve konfor koşullarının elde edilmesi
 • Hijyen, sağlık ve koku problemlerinin önüne geçilmesi


Makrotest üçüncü taraf bağımsız bir firma olarak sertifikalı Test & Commissioning hizmeti sunar.
Test & Commissioning: Belirlenmiş kontrol kriterlerine göre bir sistemin, devreye almaya hazır ve test edilebilir olduğunun doğrulanması, belgelenmesi ve sistem için gerekli TAD çalışmalarının yapılması işidir.

TAD: Test, Ayar, Dengeleme

Test: Eksiksiz olarak devreye alınmış bir sistemin belirli çalışma parametreleri altında uygun test cihazları ve test metotları kullanılarak ölçülmesidir.

Ayar: Ölçüm yapılan belirli bir noktada veya sistemde istenen değerlerin elde edilmesi için sistemde yapılan değişikliklerdir.

Dengeleme: Farklı iki veya daha fazla noktanın tasarım değerlerine göre birbiri ile aynı yüzde tasarım değerine getirilmesidir.

TAD çalışmaları süresince ayar ve dengeleme işlemleri test çalışmalarının parçası olup ölçüm yapılan noktanın istenen değere gelmesi ve getirilmesi için Makrotest tarafından sisteme herhangi bir müdahalede bulunulmaz. Ayar ve dengeleme çalışmaları için gerekli veya gerekli olabilecek damper ayarı, kanal içerisine plaka yerleşimi, vana ayarı, fan çalışma frekansının değişimi, pompa çalışma frekansının değişimi çalışmaları sistem sahibi tarafından gerçekleştirilir.


×

Bizimle İletişime Geçin

Adınız, Soyadınız *

Telefon Numaranız

E-Posta Adresiniz *

Mesajınız
* Doldurulması zorunlu alanlar
WhatsApp